Rail & Construction Sweden AB

Vi utför Mark & Spårarbeten på SL:s spåranläggningar samt Trafikverkets järnvägsnät (rikstäckande).

Exempelvis:

  • Nybyggnation & underhåll av spår.
  • Kanalisationer.
  • Växelbyten.
  • Slipersbyten.
  • Spårbyten.
  • Kabelschakt.
  • Kabeldragning.
  • Personskorgsarbeten.
  • Markarbeten.

 

Vi har även utbildade & behöriga Tillsyningsmän 

för trafikverkets spår.

 

Kontakta oss redan idag för att diskutera ert behov.

 

smp.nu

    Klicka här för besiktad och godkänd utrustning/maskiner.
    Kontakta Rail & Construction Sweden AB för inloggningsuppgifter.